Các hình thức thanh toán

Khi mua các sản phẩm của Phấn nụ Hoàng cung tại website www.phannuhoangcung.com, Quý khách có thể sử dụng các hình thức thanh toán dưới đây:

 

1. Tiền mặt khi giao hàng

 

Quý khách sẽ thanh toán tiền đơn hàng cho nhân viên giao hàng của Phấn nụ Hoàng cungkhi nhận hàng. Quý khách vui lòng ghi cụ thể thời gian thanh toán vào mục “ghi chú gửi đến người bán” trong quá trình thực hiện thanh toán cho đơn đặt hàng. Trong trường hợp quí khách đi vắng, vui lòng uỷ thác cho người khác nhận hàng và thanh toán tiền thay.

 

Hiện tại, hình thức trả tiền mặt cho nhân viên giao hàng của Phấn Nụ Hoàng Cung chỉ được áp dụng khi địa chỉ giao hàng trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

2. Nhân viên bưu điện thu tiền khi giao hàng (COD)

 

 

Nhân viên bưu điện tại địa phương sẽ giao hàng và thu tiền tại địa chỉ mà Quý Khách yêu cầu. Trong trường hợp quí khách đi vắng, vui lòng uỷ thác cho người khác nhận hàng và thanh toán tiền thay. Trong một số trường hợp nhân viên bưu điện đến phát mà không có người nhận, nhân viên bưu điện sẽ để lại tin nhắn mời khách hàng đến bưu điện nhận hàng.

Lưu ý: Nếu sử dụng hình thức thanh toán này, ngoài phí vận chuyển Quý Khách còn phải thanh toán thêm khoản tiền thu hộ là 25.000 đ / đơn hàng.

 

3. Thẻ ATM Vietcombank 

 

Quý khách thanh toán bằng thẻ nội địa (ATM) của ngân hàng Vietcombank, vui lòng đến ngân hàng hoặc máy ATM để chuyển tiền cho Phấn nụ Hoàng cung vào tài khoản người nhận như sau:

 

Tên tài khoản: NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

Số tài khoản: 0071004284560

Ngân hàng: Vietcombank Tp.Hồ Chí Minh

 

Sau khi chuyển tiền, Quý khách vui lòng gửi email thông báo tên người chuyển tiền và số đơn hàng của Quý khách vào địa chỉ email kinhdoanh@phannuhoangcung.vn để chúng tôi kiểm tra tài khoản và thực hiện đơn hàng cho Quý khách.

 

 

4. Thẻ ATM Agribank

 

Quý khách thanh toán bằng thẻ nội địa (ATM) của ngân hàng Agribank, vui lòng đến ngân hàng hoặc máy ATM để chuyển tiền cho Phấn nụ Hoàng cung vào tài khoản người nhận như sau:

 

Tên tài khoản: NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

Số tài khoản: 1602205127727

Ngân hàng: Agribank Tp.Hồ Chí Minh

 

Sau khi chuyển tiền, Quý khách vui lòng gửi email thông báo tên người chuyển tiền và số đơn hàng của Quý khách vào địa chỉ email kinhdoanh@phannuhoangcung.vn để chúng tôi kiểm tra tài khoản và thực hiện đơn hàng cho Quý khách.

 

 

5. Thẻ ATM BIDV

 

Quý khách thanh toán bằng thẻ nội địa (ATM) của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, vui lòng đến ngân hàng hoặc máy ATM để chuyển tiền cho Phấn nụ Hoàng cung vào tài khoản người nhận như sau:

 

Tên tài khoản: NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

Số tài khoản: 0000013010001068327

Ngân hàng: BIDV Tp.Hồ Chí Minh

 

Sau khi chuyển tiền, Quý khách vui lòng gửi email thông báo tên người chuyển tiền và số đơn hàng của Quý khách vào địa chỉ email kinhdoanh@phannuhoangcung.vn để chúng tôi kiểm tra tài khoản và thực hiện đơn hàng cho Quý khách.

 

6. Thẻ đa năng Đông Á 

Quý khách thanh toán bằng thẻ nội địa (ATM) của ngân hàng Đông Á, vui lòng đến ngân hàng hoặc máy ATM để chuyển tiền cho chúng tôi vào tài khoản người nhận như sau:

 

Tên tài khoản: NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

Số tài khoản: 0102865230

 

Sau khi chuyển tiền, Quý khách vui lòng gửi email thông báo tên người chuyển tiền và số đơn hàng của Quý khách vào địa chỉ email kinhdoanh@phannuhoangcung.vn để chúng tôi kiểm tra tài khoản và thực hiện đơn hàng cho Quý khách.

 

7. Thẻ ATM Techcombank 

Quý khách thanh toán bằng thẻ nội địa (ATM) của ngân hàng Techcombank, vui lòng đến ngân hàng hoặc máy ATM để chuyển tiền cho chúng tôi vào tài khoản người nhận như sau:

 

Tên tài khoản: NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

Số tài khoản: 11924587925019

Ngân hàng: Techcombank chi nhánh Võ Văn Tần

 

Sau khi chuyển tiền, Quý khách vui lòng gửi email thông báo tên người chuyển tiền và số đơn hàng của Quý khách vào địa chỉ email kinhdoanh@phannuhoangcung.vn để chúng tôi kiểm tra tài khoản và thực hiện đơn hàng cho Quý khách. 

 

8. Thẻ ATM Vietinbank 

Quý khách thanh toán bằng thẻ nội địa (ATM) của ngân hàng Vietinbank, vui lòng đến ngân hàng hoặc máy ATM để chuyển tiền cho chúng tôi vào tài khoản người nhận như sau:

 

Tên tài khoản: NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

Số tài khoản:  711A67576674

Ngân hàng: Vietinbank chi nhánh Võ Văn Tần

 

Sau khi chuyển tiền, Quý khách vui lòng gửi email thông báo tên người chuyển tiền và số đơn hàng của Quý khách vào địa chỉ email kinhdoanh@phannuhoangcung.vn để chúng tôi kiểm tra tài khoản và thực hiện đơn hàng cho Quý khách. Trường hợp Quý khách chuyển khoản qua máy ATM thì chỉ cần nhập số tài khoản: 67576674.